Naša misia

Udržateľnosť výroby potravín 

Mana je viac než iba plnohodná výživa či racionálne stravovanie. Je to náš príspevok do zdravého a udržateľného potravinového systému na globálnej úrovni.

Mana a jej hlbší zmysel

S láskou k planéte

Keď sme v roku 2014 zakladali túto spoločnosť, jedným z našich hlavných cieľov bolo vyrobiť jedlo, ktoré by nám ušetrilo čas a zároveň bolo nutrične kompletné, teda zdravé.

Avšak vzhľadom na hrozbu, že v nasledujúcich desaťročiach poľnohospodárska výroba nedokáže neustále rastúcu populáciu nasýtiť, sme sa rozhodli navrhovať naše produkty s ohľadom na udržateľnosť potravinových systémov s cieľom chrániť planétu pre ďalšie generácie.

Starostlivý výber ingrediencií

Pre zelenšiu Zem

Všetky naše potraviny sú na 100 % rastlinné a ich zloženie je založené na tvrdých vedeckých dátach. Suroviny podrobujeme dôkladnej kontrole našimi vlastnými testami, laboratórnymi analýzami certifikovaných laboratórií aj klinickými štúdiami svetových inštitúcií. Vďaka tomu sme schopní starostlivo vyberať len také ingrediencie, ktoré majú vysoký nutričný obsah v pomere k zanechanej ekologickej stope.

Dlhá trvanlivosť

Stop vyhadzovaniu potravín

Byť ohľaduplný voči planéte pre nás tiež znamená zodpovedne nakladať so surovinami. Spracovávať ich s maximálnym využitím a zakomponovať ich do výrobku, ktorý je trvanlivý, aby bola pravdepodobnosť jeho efektívneho využitia koncovým zákazníkom čo najvyššia. Preto naše potraviny vyvíjame tak, aby mali dlhú trvanlivosť, nepotrebovali chladenie a jednoducho sa skladovali.

Vďaka kvalitnému obalovému materiálu a prírodným antioxidantom (vitamín C, tokoferoly, lecitín, flavonoidy) má ManaDrink trvanlivosť 12 mesiacov od dátumu výroby a ManaPowder™ až 18 mesiacov.

Redukujeme plast aj papier

Menej je viac

S vývojom našich potravín sa spája nielen vylepšovanie nutričného zloženia a hľadanie ekologicky najvhodnejších surovín, ale aj redukcia obalov a príslušenstva. Hoci je v tomto pred nami ešte dlhá technologická cesta, snažíme sa robiť maximum.

S predchádzajúcou receptúrou práškovej Many sme znížili použitie plastov o 50 % a papierových obalov o 20 %. Podarilo sa to vďaka patentovanej technológii miešania, ktorá nám umožnila odstrániť fľaštičky s olejom – a zakomponovať olej do jednej robustnej práškovej substancie.

V roku 2020 sme zasa odstránením plastových odmeriek, ktoré sme dodávali spolu s našimi práškami, ušetrili tisíce kilogramov plastu. Miesto odmeriek teraz našim zákazníkom dodávame návod, ako dávkovať Manu pomocou obyčajnej polievkovej lyžice.

Náš dlhodobý cieľ

Uzavretá environmentálna slučka

Naším dlhodobým cieľom je vyrábať produkty v uzavretej environmentálnej slučke. Inými slovami, bez uhlíkovej stopy. Aby sme tento vznešený cieľ dosiahli, neustále vymýšľame nové spôsoby, ako znížiť množstvo odpadu a zvýšiť environmentálnu efektívnosť našich obalov a prísad či ako do našich výrobných procesov začleniť viac energie z obnoviteľných zdrojov.

Vieme, že je to veľká výzva, ale stojí to za to. Aj keď opúšťame kemp, chceme toto miesto zanechať v stave, v akom sme ho našli – čisté. Rovnako pristupujeme aj k našej planéte. Zanechajme ju čistú aj pre budúce generácie.

Section