Spoločnosť Heaven Labs, s.r.o. so sídlom Modletice 194, 251 01, Modletice, Česká republika, IČO: 032 57 398, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vl. 229291 (Predávajúci) týmto stanovuje podmienky pre možnosť vrátenia tovaru/jednotlivých produktov Zákazníkom (Spotrebiteľom) v rámci akcie „30-denná záruka spokojnosti“ pre jednotlivé produkty takto.


ManaPowder™

1. Zákazník je oprávnený od každého samostatne predávaného produktu (príchute/položky v e-shope) vrátiť najviac 2 krabice.

2. Zákazník zašle na adresu Predávajúceho:

  • pôvodnú nerozbalenú krabicu, alebo
  • krabicu, ktorá musia obsahovať nerozbalené sáčky alebo prázdny/e sáčok/ky ManaPowder™.

3. Vrátené krabice musia obsahovať všetky sáčky pôvodného balenia a šarže, sáčky však môžu byť otvorené (ich obsah môže byť spotrebovaný).

ManaDrink™

1. Zákazník je oprávnený od každého samostatne predávaného produktu (príchute/položky v e-shope) vrátiť najviac 1 belenie.

2. Zákazník zašle na adresu Predávajúceho:

  • pôvodné neotvorené balenie, alebo
  • balenie, ktoré musia obsahovať nerozbalené fľaše ManaDrink™ alebo prázdnu/e fľašu/e ManaDrink™.

3. Vrátené balenie musia obsahovať všetky fľaše pôvodného balenia a šarže, fľaše však môžu byť otvorené (ich obsah môže byť spotrebovaný).

ManaBurger™

1. Zákazník je oprávnený vrátiť najviac 1 krabicu ManaBurger™.

2. Zákazník zašle na adresu Predávajúceho iba pôvodnú papierovú krabicu bez obsahu; Zákazník teda neposiela späť žiadny ManaBurger™.

3. Zákazník zašle v rámci uplatnenia nárokov na odstúpenie fotodokumentáciu preukazujúcu znehodnotenie, poprípade likvidáciu aspoň jedného kusu ManaBurger™.

Family Pack

1. Na balenie Family Pack sa akcia „30-denná záruka spokojnosti” nevzťahuje.

ManaBar

1. Zákazník je oprávnený od každého samostatne predávaného produktu (príchute/položky v e-shope) vrátiť najviac 1 krabicu.

2. Zákazník zašle na adresu Predávajúceho:

  • pôvodnú nerozbalenú krabicu, alebo
  • krabicu, ktorá musia obsahovať nerozbalené tyčinky ManaBar.