Marek Humpl

Co-Founder & R&D Officer

Marek má v Mane na starosti technológiu produktu. Určuje stratégiu firmy v oblasti výskumu, vývoja, zloženia produktu, analýz a klinických štúdií a všetkého chemického, fyzikálneho či biologického, čo s produktom súvisí. Dohliada na výrobu produktu. Podieľa sa na riešení prekvapujúcich situácií, ktorými výroba, výskum a vývoj – ako syntetické činnosti – vždy disponujú.

Chémia zaujíma Mareka už od 12 rokov. Organickú chémiu má vyštudovanú na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe so zameraním na enantioselektívnu organickú syntézu farmakologicky aktívnych látok. Súbežne so štúdiom založil vlastnú spoločnosť s cieľom aplikovať chémiu na riešenie najrôznejších technologických výziev firiem. Následné pôsobenie v Mane ho plne zamestnalo.

„Mana je zhmotnenou aplikáciou vedeckých a technologických poznatkov 21. storočia v jedlej forme. Je to aplikácia poznania, ktorá dáva ľudstvu ako civilizácii možnosť sa rozvíjať. Smery tohto vývoja však nemusia byť v konečnom dôsledku iba kladné. Morálne hodnoty a etické princípy, ktoré sa môžu pod narastajúcim nánosom všetkých informácií vytrácať, sú základom nášho uvažovania v Mane. Cieľom je, aby celková bilancia Many pre našu planétu a ľudstvo bola pozitívna alebo aspoň neutrálna.“