Naša misia

Udržateľnosť

Mana je viac než iba plnohodná výživa či racionálne stravovanie. Je to náš príspevok do zdravého a udržateľného potravinového systému na globálnej úrovni.

Mana a jej hlbší zmysel

S láskou k planéte

Keď sme v roku 2014 zakladali túto spoločnosť, jedným z našich hlavných cieľov bolo vyrobiť jedlo, ktoré by nám ušetrilo čas a zároveň bolo nutrične kompletné, teda zdravé.

Avšak vzhľadom na hrozbu, že v nasledujúcich desaťročiach poľnohospodárska výroba nedokáže neustále rastúcu populáciu nasýtiť, rozhodli sme sa navrhovať naše produkty s ohľadom na udržateľnosť potravinových systémov s cieľom chrániť planétu pre ďalšie generácie.

Kúzlo matky prírody

Fotosyntéza

Mana je výsledkom energie získanej fotosyntézou – magickým procesom, nevyhnutným pre život na Zemi. Slnko je pôvodným zdrojom energie na našej planéte a rastliny ju využívajú lepšie než čokoľvek alebo ktokoľvek iný. Tieto rastliny potom pozbierame a zmeníme ich na Manu. Je to najlepší spôsob, ako odstrániť energetickú neefektívnosť potravinovej výroby.

Zloženie našich produktov je navyše založené na presných údajoch. Každá prísada, ktorú používame, je dôkladne testovaná v našich vlastných laboratóriách a certifikovaných laboratóriách iných svetových inštitúcií, čo nám pomáha vyberať iba tie ingrediencie, ktoré majú vysoký obsah výživy v pomere k ich ekologickej stope.

Zloženie našich produktov je navyše založené na prísnych dátach. Každá ingrediencia, ktorú používame, je dôkladne testovaná v našich vlastných i štátom certifikovaných laboratóriách a podlieha klinickým štúdiám svetových inštitúcií, čo nám pomáha vyberať iba tie ingrediencie, ktoré majú vysokú nutričnú hodnotu v pomere k ich ekologickej stope.

Umelé konzervanty nám nič nehovoria

Skladovanie a trvanlivosť

Byť ohľaduplný voči planéte pre nás tiež znamená zodpovedne nakladať so surovinami. Spracovávať ich s maximálnym využitím a zakomponovať ich do výrobku, ktorý je trvanlivý, aby bola pravdepodobnosť jeho efektívneho využitia koncovým zákazníkom čo najvyššia. Preto naše potraviny vo forme prášku aj drinku vyvíjame tak, aby mali dlhú trvanlivosť, nepotrebovali chladenie a jednoducho sa skladovali.

Thanks to high-tech packaging and natural antioxidants, the drinks keep for 12 months from the date of manufacture and the powders keep for 18 months from the date of manufacture.

Redukujeme plasty aj papier

Menej je viac

S vývojom našich potravín sa spája nielen vylepšovanie nutričného zloženia a hľadanie ekologicky najvhodnejších surovín, ale aj redukcia obalového materiálu. Hoci je v tomto pred nami ešte dlhá technologická cesta, snažíme sa robiť maximum.

S predchádzajúcou receptúrou práškovej Many sme znížili použitie plastov o 50 % a papierových obalov o 20 %. Podarilo sa to vďaka patentovanej technológii miešania, ktorá nám umožnila odstrániť fľaštičky s olejom – a zakomponovať olej do jednej robustnej práškovej substancie.

V roku 2020 sme zasa odstránením plastových odmeriek, ktoré sa zvykli dodávať spolu s našimi práškami, ušetrili tisíce kilogramov plastu. Miesto odmeriek teraz našim zákazníkom dodávame návod, ako dávkovať Manu pomocou obyčajnej polievkovej lyžice.

Náš dlhodobý cieľ

Uzavretá environmentálna slučka

Naším dlhodobým cieľom je vyrábať produkty v uzavretej environmentálnej slučke. Inými slovami, bez uhlíkovej stopy. Aby sme tento vznešený cieľ dosiahli, neustále vymýšľame nové spôsoby, ako znížiť množstvo odpadu a zvýšiť environmentálnu efektívnosť našich obalov a prísad či ako do našich výrobných procesov začleniť viac energie z obnoviteľných zdrojov.

Vieme, že je to veľká výzva, ale bude to stáť za to. Rovnako ako v kempe, aj my chceme nechať túto planétu čistejšiu, ako keď sme ju našli.