Novinky

Novoročný list od Jakuba

Tento rok bol pre nás hlavne v znamení adaptácie na súčasnú celosvetovú situáciu okolo energetickej krízy, pandémie a...

Buďme odhodlaní. Strach je nanič

Rád by som vám podal report o súčasnom dianí a o našej pripravenosti na nadchádzajúce udalosti v budúcich mesiacoch....
1 2