Je MANA syntetická?!

Je MANA syntetická?!

"Diskutujeme s Vami o mnohom a cítime potrebu vymedziť terminológiu pojmov a dojmov. V diskusiách o prospešnosti či škodlivosti biopotravín, potravín prírodných, syntetických a pripravených biotechnológiami sa nám často opakujú", hovorí Marek Humpl.

Chceme preto poskytnúť pohľad technológa MANY. Hodnotí pre Vás, ako si v tomto poli stojíme a aké sú naše východiská pre naše konkrétne riešenia, ktoré v podobe hotové MANY dodávame.

"V prvom rade chcem povedať, že MANA sa skladá zo zušľachtených prírodných surovín (z 99,4% hmotnosti), ktoré obsahujú iba prírodné látky a ďalej z niektorých vitamínov, minerálov a arómy.

Tieto sú dielom prírodným a dielom umelým, hoci obsiahnuté látky sú totožné s tými, ktoré vytvára príroda a nie sú nijako rozlíšiteľné. Naše telo je od prírodných nerozozná, nieto ešte tie najcitlivejšie analytické prístroje. Trebárs vitamín E, prírodné, izolovaný zo sójového oleja a syntetický, sú totožné látky. Príroda aj človek v priemysle využívajú len trochu odlišné a v oboch prípadoch chemickej cesty k syntéze týchto látok. Vždy ide ale o chemický proces. Taktiež v prípade biotechnológií - spomeňme napríklad výrobu vína či piva, kedy cukry, pochádzajúce z prírodného zdroja (hroznový cukor, jačmenný slad) sú pôsobením enzýmov v prítomných mikroorganizmoch kvasenia na oxid uhličitý a alkohol. Ide o chemický proces, ktorý prebieha vo vnútri živého organizmu. Nikto asi nepovie, že by víno či pivo bolo nejako syntetické, či išlo o "chémiu".

Analogickými fermentačnými procesy s využitím mikroorganizmov - kultúry plesne Aspergillus niger a cukrových roztokov sa však vyrába aj kyselina citrónová, látka vlastné všetkému nezrelému ovocí a citrusovým plodom a je mnohými nazývaná z neznalosti "syntetickou".

Tiež maltodextrín, ktorý v Mane používame, sa vyrába s využitím mikroorganizmov a ich enzýmov - amyláz z kukuričného škrobu. Používame ten najkvalitnejší maltodextrín od európskych výrobcov s vysokým oligomerizačním stupňom a čistotou, ktorý ľudské telo dobre využije. Aj ľudské telo je vytvárané na základe chemických procesov, rovnako tak i rastliny a živočíchy, rozdiel od syntézy v priemysle je len v pôvodcami deje a použitých chemikáliách. 

Nie je to človek, ale príroda vytvára tie najúčinnejšie známe jedy (ako napr. Botulotoxín, toxíny siníc, plesní ...). Toxíny baktérií a plesní patrí medzi tie nejjednovatější látky, s akými sa v potravinách môžeme stretnúť a je preto zavedené mnoho metodík, ako kontaminácii potravín týmito prírodnými látkami predchádzať. Medzi ďalšie nežiaduce zložky potravín patria nadmiera ťažkých kovov, a to tých, ktoré majú iba negatívny vplyv na organizmus (arzén, kadmium, olovo, ortuť) a tiež tých, ktoré sú potrebné iba v úzkom oknu optimálneho množstva, kedy príjem menších či väčších množstiev organizmu škodí (tam patrí napríklad meď, mangán, molybdén, železo, chróm, kobalt či zinok). Rastliny aj živočíchy tieto látky zo svojho okolia prirodzene koncentrujú a tak môže napr. Aj paradajka obsahovať nebezpečné množstvo arzénu, olova, kadmia, ak rastie na nimi bohaté zemine. Pestovaním potravín v čistom, nezamorenej prostredie ( "bio") najlepšie predídeme prítomnosti nevhodných látok. Dôkladné Chemickým analýzy potravín ukážu konkrétne množstvo látok ako nevhodných, tak aj tých, ktoré človek potrebuje.

 V tomto má MANA veľkú výhodu, pretože je podrobená dôkladnému testovaniu v ČR akreditovanými laboratóriami a poskytuje tak prehľad ako o prospešných zložky tejto potraviny, tak aj množstvo tých nežiadúcich, ktoré sú hlboko pod limitmi, kedy by mohli mať negatívne účinky na organizmus. Sme ďalej pod dohľadom a kontrolami zo strany Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, o čom sme na blogu tiež písali. 

Novo na stránkach umožňujeme každému, aby sa na výsledky analýz pozrel a sám sa presvedčil o tom, že údaje v nutričnom štítku máme úplne podložené kvalitnými analýzami všetkých surovín, ktoré používame. Tvrdenie, ktorá vydávame, majú váhu a nie sú postavené na domnienkach, pocitoch či štúdiách potravín, ktoré môžu byť úplne neprenosné do českých podmienok. Česká legislatíva je v tomto striktná a v spojení so sesterskou európskou organizáciou EFSA je tvrdší, než väčšina amerických noriem pod taktovať FDA. Nariaďuje tiež výrobcovia sa striktne držať faktov a nie domnienok, zakazuje vydávať nepodložené tvrdenia o svoje potravine, všetko musí byť náležite zdokladováno štúdiami, analýzami a experimenty. Preto si tiež nedovolíme tvrdiť niečo, čo nemáme plne overené, čo považujem za obrovskú výhodu MANY v rámci celosvetovej komunity "práškových jedál". 

Môžeme garantovať minimálna trvanlivosť 1 rok a stáť si za ňou, s pomocou analýz i adekvátnych vedeckých štúdií. Odkazovať sa na články z wikipédie skutočne nie je pri profesionálnej výrobe také potraviny postačujúce a znalosti hmotné skladby potravín na molekulárnej úrovni musia byť na výške, a o to sa osobne za team MANA snažím. "

 Dobrú chuť praje Marek.

The Latest posts

Uži si atraktívne kombinácie Many za skvelú cenu

Uži si atraktívne kombinácie Many za skvelú cenu

Láska naprieč vesmírom: svieža chuť jahôd a zamatová Mana ako dokonalý pár

Láska naprieč vesmírom: svieža chuť jahôd a zamatová Mana ako dokonalý pár

„Go Bananas!" so šialene dobrou banánovou novinkou

„Go Bananas!" so šialene dobrou banánovou novinkou