Dnes je Deň Zeme. Zavádzame „zelenú dopravu“, a to až do konca apríla zdarma!

Dnes je Deň Zeme. Zavádzame „zelenú dopravu“, a to až do konca apríla zdarma!Každý rok si 22. apríla pripomíname výročie jednej z prvých globálnych iniciatív, ktorá dala vzniknúť základom moderného hnutia na ochranu a zachovanie životného prostredia – Deň Zeme. Hlavnou myšlienkou je inšpirovať jednotlivca, komunity, firmy i vlády z celého sveta, aby konali a pomohli zachovať planétu pre budúce generácie. Aj napriek tomu, že sme sa v tomto smere od roku 1970, keď sa konal prvý Deň Zeme, posunuli o naozaj veľký krok, stále máme pred sebou kus práce. A čo robíme my v Mane? Nielenže používame ekologicky šetrné suroviny s nízkou uhlíkovou stopou, ale podnikáme aj kroky na inováciu našej výroby a redukciu obalového materiálu. Teraz navyše zavádzame tzv. zelenú dopravu, ktorú až do konca apríla ponúkame úplne zadarmo! V článku sa dozvieš, čo vlastne zelená doprava znamená, ale aj to, čo pred viac než 50 rokmi spomínanú globálnu iniciatívu odštartovalo a aké konkrétne kroky ľudstvo v ochrane životného prostredia urobilo.

Medzinárodný Deň Zeme sa oslavuje už vo viac než 190 krajinách sveta. Z pôvodne politicko-ekologickej udalosti sa stal Deň Zeme postupne spoločensko-ekologickým sviatkom, ktorý sa usiluje o pozitívnu zmenu v ochrane životného prostredia v globálnom meradle.

Čo to odštartovalo?

Prvá zmienka sa objavuje v roku 1969, keď mierový aktivista John McConnell na konferencii UNESCO v San Franciscu navrhol, aby bol stanovený deň, ktorý bude venovaný Zemi a konceptu mieru. Oficiálne však Deň Zeme vznikol až o rok neskôr ako environmentalistické hnutie symbolizujúce dlhodobé zanedbávanie tejto problematiky. Znečisťovanie ovzdušia spojené s rozvojom amerického priemyslu, devastovanie lesov, oceánov i živočíšnych druhov, rovnako ako neustále prebiehajúce vojny vo Vietname a ďalšie incidenty upútali pozornosť celoštátnych médií a ľudia po celých Spojených štátoch začali prejavovať silnú nespokojnosť so situáciou.

V reakcii na pobúrenie verejnosti vystúpil proti devastovaniu planéty ako jeden z prvých americký senátor Gaylord Nelson, ktorý vyzval celý národ k „osvete“ zameranej na vzdelávanie o životnom prostredí. Účasť bola obrovská. Vznikol tak politicko-ekologický happening a vôbec prvý Deň Zeme, ktorý inšpiroval vyše 20 miliónov Američanov (v tom čase 10 % z celkovej populácie Spojených štátov) vydať sa do ulíc, parkov a sál, aby demonštrovali proti dopadom 150 rokov priemyselného rozvoja.

Tisíce vysokých škôl a univerzít organizovali protesty proti zhoršovaniu životného prostredia a v mestách a obciach sa konali masívne zhromaždenia od pobrežia k pobrežiu po celých Spojených štátoch. Skupiny, ktoré bojovali proti únikom ropy, znečisťujúcim továrňam a elektrárňam, nebezpečným splaškom, toxickým skládkam, pesticídom, diaľniciam, proti strate divočiny a vymieraniu divokej zveri, si zrazu uvedomili, že zdieľajú spoločné hodnoty.

A veci sa začali dávať do pohybu. Boli prijaté zákony na ochranu vôd, záchranu ohrozených druhov aj obmedzenie toxických látok vypúšťaných do ovzdušia. Taktiež to pomohlo vytvoriť politickú klímu priaznivú pre vytvorenie Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) a Agentúry pre ochranu životného prostredia USA (EPA). Iniciatíva k oslavám Dňa Zeme od roku 1970 nevídane rástla – v roku 1990 sa k Amerike pridal aj zvyšok sveta a 22. apríl sa tak stal medzinárodným symbolom uznania dôležitosti starostlivosti o životné prostredie a prijatia zodpovednosti za správu národných zdrojov.

Spúšťame „zelenú dopravu”, a to až do konca apríla zdarma!

Byť ohľaduplní voči planéte pre nás znamená uvádzať do praxe konkrétne riešenia, ktoré sú investíciou nielen do nášho života, ale aj do života budúcich generácií. Nielenže hľadáme obnoviteľné zdroje energie a používame ekologicky šetrné suroviny od osvedčených výrobcov a distribútorov, ale podnikáme aj kroky na inováciu našej výrobnej linky a redukciu obalového materiálu.

V roku 2018 sme s príchodom ManaPowderu generácie Mark 5 zredukovali spotrebu plastov o 50 % a papiera o 20 %. V roku 2020 sme zavedením Family Packu znížili spotrebu papiera o 87 % a plastov o 76 % (ide o niekoľko ton!). Viac o tom, akým spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia, sa môžeš dočítať tu a tiež tu.

V spolupráci so spoločnosťou GLS teraz navyše zavádzame tzv. zelenú dopravu – ThinkGreen. Princípy ThinkGreen prestupujú všetkými procesmi doručovania, a to od zavádzania ekologických vozidiel na alternatívny pohon cez efektívne plánovanie prepravy až po výstavbu nových, ekologicky šetrných budov. Cieľom tejto služby je zodpovedné využívanie zdrojov, znižovanie emisií a optimalizácia odpadového hospodárstva. To je niečo, čo ide ruka v ruke s našou víziou lepšej budúcnosti. GLS navyše výnos z tejto služby investuje do mimovládnych projektov, ktoré podporujú výsadbu stromov.

Pri príležitosti výročia Dňa Zeme teraz na našom e-shope ponúkame možnosť tejto dopravy až do konca apríla úplne zdarma!*

* Neplatí pre ManaBurger, keďže služba ThinkGreen neumožňuje prevoz mrazených produktov.


Zdroje: 

[1] EarthDay.org. The history of Earth Day.
https://www.earthday.org/history/

[2] National Ocean Service. When Was the First Earth Day?
https://oceanservice.noaa.gov/facts/earth-day.html

[3] History.com (2021) Earth Day 2021.
https://www.history.com/topics/holidays/earth-day

The Latest posts

Uži si atraktívne kombinácie Many za skvelú cenu

Uži si atraktívne kombinácie Many za skvelú cenu

Láska naprieč vesmírom: svieža chuť jahôd a zamatová Mana ako dokonalý pár

Láska naprieč vesmírom: svieža chuť jahôd a zamatová Mana ako dokonalý pár

„Go Bananas!" so šialene dobrou banánovou novinkou

„Go Bananas!" so šialene dobrou banánovou novinkou